આ તે કેવી જીત?


 

 

આ તે કેવી જીત?

થંભી ગયેલું ગીત !

થીજી ગયેલું સ્મિત !….આ તે કેવી જીત?

 

હજારો ની ભીડ માં પણ,

નરી એકલતા, શુન્યતા !

ખોવાઈ ગયેલ કોઈ મીત !….આ તે કેવી જીત ?

ચારે કોર ભાસતો અંધકાર,

રાત નું એકાંત રૂદન,

જાણે કોઇની ભીત !….આ તે કેવી જીત ?

શાંત પણ કંઇક કહેતું મન,

વિરહ માં તડપતું મન,

આ તે કેવી પ્રીત !…..આ તે કેવી જીત ?

એક તરફ આકાશ વિશાળ,

પણ નમતો એ ધરા પર,

કુદરત ની આ તે કેવી રીત !….આ તે કેવી જીત ?

 

Advertisements

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s